Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 90 - ЕП
Стара Загора, 20.05.2019

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на община Гълъбово.

Постъпили са предложения от Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и от ПП „ДПС“ за промени в съставите на СИК на територията на община Гълъбово от квотите на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и от ПП „ДПС“, както и списък на предложените промени на хартиен и на технически носител.

Предвид горното и на основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и Решение № 28-ЕП/24.04.2019 г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

Приема предложенията, направени от Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и от ПП „ДПС“  за промени в съставите на СИК на територията на община Гълъбово от квотите на Коалиция „Обединени патриоти“ и ПП „ДПС“.

Назначава предложените от Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и ПП „ДПС“ председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на община Гълъбово.

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК.

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, които са заменени.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 20.05.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 167-4 - ЕП / 27.05.2019

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 167-3 - ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 167-2 / 27.05.2019

    относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения