Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 157 - EП
Стара Загора, 25.05.2019

ОТНОСНО: Жалба вх. № 320/24.05.2019 г. от инж. Кольо Димов Колев –общински съветник от местна коалиция БСП Лява България – за Стара Загора

В РИК Стара Загора е постъпила жалба, заведена с горния входящ номер. Жалбата е адресирана до РИК – Стара Загора.

Изложени са твърдения за неизпълнение на Решение № 108-ЕП/22.05.2019 г. на РИК – Стара Загора, като посочените в жалбата лица – Георги Гьоков – народен представител от коалиция БСП за България и Иван Кръстев – кандидат за евродепутат от коалиция БСП за България, не са допуснати в сградата на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” (ДПЛФУ) за провеждане на среща с домуващите и представяне на предизборната платформа на коалицията в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Твърдят, че са били посрещнати, по нареждане на д-р Н. Трендафилова – директор на дома, от охранител и служител на дома, които са ги предупредили, че среща няма да има и ако искат да разговарят с домуващите, то могат да го направят извън сградата. Жалбоподателят счита, че гореизложеното е неизпълнение на цитираното решение на РИК – Стара Загора, и иска на директора на дома д-р Трендафилова да бъдат наложени административни санкции, съгласно разпоредбите на ИК.

  Районната избирателна комисия, след преценка на изложеното в жалбата и на относимите материалноправни разпоредби, визирани в ИК, намира жалбата за процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, поради следните съображения:

С писмо изх. № 24/25.05.2019 г. на РИК-Стара Загора от директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания са изискани писмени обяснения, относно фактите и обстоятелствата, възникнали при посещението на посочените в жалбата лица.

С писмо вх. № 346/25.05.2019 г. на директора на ДПЛФУ са депозирани писмените обяснения на д-р Надя Трендафилова Карбанова – директор на Дома, Борис Христов Борисов – психолог на Дома, Божидар Бобев – потребител в ДПЛФУ и член на съвета на потребителите в СИ, Красимир Ганчев Стоянов – пазач-портиер в ДПЛФУ, както и заверено копие от дневния рапорт на ДПЛФУ за 24.05.2019 г.

Комисията по жалбите се запозна със съдържанието на горепосочените писмени обяснения. Същите са обстойни, изчерпателни и непротиворечиви, поради което могат да бъдат кредитирани с доверие. Установи се следната фактическа обстановка:

Около 16:40 ч. на 24.05.2019 г. „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания”- гр. Стара Загора е бил посетен от Георги Гьоков – народен представител от коалиция БСП за България и Иван Кръстев – кандидат за евродепутат от Коалиция БСП за България, с цел провеждане на среща с потребителите на Дома със съгласието на д-р Трендафилова и съгласно указания, закрепени в Решение № 108-ЕП/22.05.2019 г. на РИК Стара Загора. Въпреки, че не са се съобразили с указаното от директора на дома място, представителите на цитираната коалиция са били посрещнати от неколцина потребители на дома. След кратък разговор посетителите са заявили, че официална среща няма да бъде проведена и са си тръгнали по собствено желание.

След като прецени от фактическа и правна страна събраните доказателства, работната група по жалбите, счита че не са налице твърдените нарушения и в този смисъл жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.

          

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Стара Загора

Р Е Ш И :

Оставя без уважение жалба вх. № 320/24.05.2019 г. от инж. Кольо Димов Колев, общински съветник от Коалиция „БСП за България “, като неоснователна и недоказана.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 26.05.2019 в 07:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 167-4 - ЕП / 27.05.2019

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

 • № 167-3 - ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 167-2 / 27.05.2019

  относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения