Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 15 - ЕП
Стара Загора, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Павел баня, Област Стара Загора.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Павел баня, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. и придружаваща я справка за броя на избирателите в съответните секции, както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Павел баня относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Павел баня.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание на   чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от ИК Районна избирателна комисия Стара Загора

                                                

 

                                                                                               Р Е Ш И :

 

Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Павел баня, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

Избирателни секции с номера: № 005 и 023 със СИК в състав от 5 /пет/ членове.

Избирателни секции с номера: № 004, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 019, 020, 021 и 022 със СИК в състав от 7 /седем/ членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.

Избирателни секции с номера: № 001, 002, 003, 011, 012, 013, 016, 017 и 018 със СИК в състав от 9 /девет/ членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 167-4 - ЕП / 27.05.2019

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 167-3 - ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 167-2 / 27.05.2019

    относно: Определяне на член на РИК за получаване на сгрешен протокол и предаване на нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения